O rodzinie

Znaczenie nazwiska JURAGO:
Nazwisko pochodzi od jednej ze zdrobniałych form imienia Jerzy: Jur, do której dodano przyrostek -ago, imię pochodzenia greckiego.

Jurago - szlachta odwieczna, wywodząca się z rodu kniaziów litewskich Giedroyciów. Rodzina używała wielu przydomków m.in: Juraha, Jurażyc, Juracho, Jurago, Juraho. Rodzina wymieniana w dokumentach przed rokiem 1373.

Ród Giedroyciów przynależał do herbu Hipocentaurus. Jedna z linii Giedroyciów pieczętowała się herbem Poraj odmienny i z tej to linii wywodzi się ród Juracho (Giedroyc-Juracha). W kolejnych pokoleniach za herb rodu przyjęto herb Kotwica.

Pierwszy kniaź giedrojcki Giedrus Romuntowicz, potomek Dowsprunka (not. 1282 r.), miał syna Ginwiłła (not. 1315 r.). On zaś miał trzech synów. Jeden z jego synów rycerz księcia Kiejstuna - Hurda (not. 1362 r.) był obrońcą Kowna przed Krzyżakami. Jego zaś synówie Dowmant i Jurij (Jerzy) zaczęli jako pierwsi używać nazwiska w formie Juracha. A następny z pokolenia - Jacek Juracha książę Giedroyć - żona Maryna Duligówna h. Kotwica - (syn Aleksandera, wnuk Jurija) zaczął pieczętować się herbem Kotwica.

Potomkowie Giedroyciów - linia oszmiańska - używali herbu Kotwica i nosili tytuł książęcy (potwierdzają to m.in. dokumenty z roku 1832).

Juragowie osiedlili się na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nasza linnia była dziedzicami dóbr w powiecie Oszmiańskim (wymieniani są już w roku 1450). W połowie XV wieku, są wymieniani jako właściciele majątków - folwark Wysoka, Graużyszki.