Strona poświęcona historii Rodu Jurago (Juraho) h. Kotwica potomków Wielkich Książąt Litewskich
i szlacheckich rodzin spokrewnionych oraz innych

"Ach, bracia! Wszak to dawniej szlachcic na zagrodzie...
("Tak, tak! - krzyknęli wszyscy - równy wojewodzie!")
Dziś nam szlachectwa przeczą, każą nam drabować
Papiery i szlachectwa papierem probować".

"Jeszcze Waszeci mniejsza - zawołał Juraha. -
Waszeć z pradziadów chłopów uszlachcony szlacha;
Ale ja, z kniaziów! pytać u mnie o patenta,
Kiedym został szlachcicem? Sam Bóg to pamięta!"

A. Mickiewicz "Pan Tadeusz"