Lista nazwisk występujących w rodzinie:

(stan wiedzy na 20.12.2007 r.)

Adamowicz
Bieńko
Buchowiecki
Butoka
Czepolonis
Dołęgowscy
Dudek
Dyka
Giedroyć (Giedrojć)
Giedroyć-Juraha
Górski
Himrot
Hryniewicz
Huryn
Iwaszkiewicz

Jasiński
JURAHO (Jurago, Juracho,Juraha, Juracha)
Kadłubaj
Kalinowscy
Kamzol
Katin
Korejwo
Korzeniewscy (Korzeniowscy)
Koszyc
Kowalczyk
Krassowscy
Kundzicz
Matuk
Matyśniak

Mińczuk
Nowicki
Okupny
Oleksy
Ossosińscy
Ostromęcki
Saulewicz
Suchodolski
Szczepanowicz
Szpręgielscy
Tumas
Ułanowscy
Zabłocki