Informacje o tablicy

INFORMACJA

opracował: Sebastian Krzysztof Górski (email: sgorski@lubsko.pl)
Na podstawie dokumentów Archiwum Państwowego w Wilnie sygnatura F 391-1-914. Juraho herbu Kotwica - powiat oszmiański oraz informacji - uwag otrzymanych od:

Pan Stanisław Jurago i syn S.Jurago
Pani Ireny Butoka (Koszczyc)
Pan Jerzy Giedroyć Żmurkiewicz
Pan Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki
Pan Andrzej Beuth
Pan Janusz Ciundziewicki kwiecień 2009 r.
Pan Ryszard Umiastowski luty 2010 r.
Pani Katarzyna Tarnowska
Pani Iza Jurago

Ostatnie naniesione korekty: 13.07.2011 r.

Osoby odnalezione, a nie powiązane z rodziną mają początkowe oznaczenie N.N.

Daty pokoleń 25-20 usunięto z tabeli: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).