O herbie i herbach

Herby jakie używali Juragowie

Hipocentaur
 

Poraj
 

Hipocentaur odmienny
 

Kotwica odmienny
 

Kotwica odmienny
(złożony)

Juracha
 

Kotwica
 

Giedroyciowie - książęta - pieczętowali się herbem Hipocentaur - Kitaurus. Część rodziny pieczętowała się herbem Poraj, a następnie po połączeniu obu herbów, Giedroyciowie zaczęli używać Hipocentaura a pod nim róża.
Giedroyciowie z przydomkiem Juraha pieczętowali się herbem Kotwica początkowo z tytułem książęcym, po roku 1836 już bez tego tytułu.
Juragowie używali wielu herbów: Juracha, Kownia, Poraj, Pomian, Dulicz, Cielątkowo, Hipocentaur, Poraj odmienny, Poraj z Kotwicą, Kotwica odmienna, Kotwica.
Potwierdzenia herbu Kotwica dla Juragów oszmiańskich poświadczają dokumenty z roku 1798, 1819, 1832, 1836, 1892.

HERB KOTWICA:   "W polu czerwonym kotwica srebrna. W klejnocie nad hełmem w koronie trzy pióra strusie".

Najstarszy wizerunek herbu pochodzi z 1241 roku.